Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów podyplomowych Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych, analizy danych uzyskanych w toku badań oraz ze źródeł wtórnych, a także umiejętności interpretacji oraz prezentacji wyników badań i formułowania na ich podstawie wniosków. Słuchacze zapoznają się z zastosowaniami metod, modeli i technik analiz statystycznych w badaniach społeczno-ekonomicznych, zostaną także przygotowani do samodzielnego kierowania badaniami mającymi na celu pozyskanie informacji w tym obszarze. Zajęcia praktyczne będą oparte między innymi na pakiecie statystycznym SPSS oraz arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Absolwenci zdobędą też podstawowe umiejętności analizy danych z wykorzystaniem darmowego pakietu R.

 

Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do pracy m.in. w: 

  • Administracji publicznej – osobom zajmującym się przetwarzaniem i analizą danych statystycznych, realizacją badań społeczno-ekonomicznych.  
  • Instytucjach naukowo-badawczych do prowadzenia badań w zakresie badań naukowych z dziedziny nauk społecznych, ekonomicznych jak również biologicznych oraz medycznych.

 

Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowisku analityka statystycznego, nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników instytucji badawczych zajmującymi się badaniami w obszarze społeczno-gospodarczym.

 

Informacje o studiach: http://weiz.uwb.edu.pl/rekrutacja-2957