Uniwersytet w Białymstoku


   powrót
Nazwa Uniwersytet w Białymstoku
Adres ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
WWW Uniwersytet w Białymstoku

 Studia (48)   Jednostki prowadzące studia (14) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Administracja publiczna (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych (rok akademicki 2019/2020 ) podyplomowe stacjonarne
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja przemienna podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2019/2020) - rekrutacja przemienna - uzupełniająca podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe eksternistyczne
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki (rok akademicki 2020/2021) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
razem: 48
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce