Uniwersytet w Białymstoku


   powrót
Nazwa Uniwersytet w Białymstoku
WWW Uniwersytet w Białymstoku

 Studia (35)   Jednostki prowadzące studia (14) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna (rok akademicki 2022/2023) - rekrutacja uzupełniająca podyplomowe  
Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe (rok akademicki 2022/2023) - rekrutacja uzupełniająca podyplomowe  
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika) (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Etyki i Filozofii Religii w Szkole (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego (rok akademicki 2022/2023) - rekrutacja uzupełniająca podyplomowe  
Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2022/2023) - rekrutacja uzupełniająca    
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2022/2023) - rekrutacja uzupełniająca podyplomowe  
Studia podyplomowe Menadżer Kultury (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Prawo w Nowoczesnych Technologiach Informatycznych (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
Studia Podyplomowe Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia (rok akademicki 2022/2023) podyplomowe  
razem: 35
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce