Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-21 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe  Prawo Ochrony Środowiska Podstawowym założeniem studiów Prawo Ochrony Środowiska jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu regulacji umożliwiających ochronę i gospodarowanie zasobami środowiska. Założenia szczegółowe wyrażają się w wyposażeniu słuchaczy studiów podyplomowych zarówno w informacje z obszaru międzynarodowych, jak i unijnych unormowań chroniących elementy przyrodnicze, które rozpatrywane będą na tle regulacji krajowych. Założenia te wyrażają się także w przekazaniu wiedzy z zakresu  polskiego prawa ochrony środowiska, elementów alternatywnego rozwiązywania sporów z obszaru gospodarowania i ochrony środowiska, a także udostępnienia niezbędnych informacji w przedmiocie mechanizmów zarządzania środowiskiem. Studia podyplomowe kierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska, przedsiębiorców, jak również organizacji pozarządowych, które w swych działaniach wykorzystują przepisy umożliwiające ochronę i gospodarowanie elementami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Aspekt praktyczny Studiów Podyplomowych znajdzie swój wyraz w przekazywaniu wiedzy praktycznej służącej dokonywaniu prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także w nabyciu przez słuchaczy studiów umiejętności w zakresie konstruowania aktów administracyjnych,  umów cywilnoprawnych i innych pism czy dokumentów wykorzystywanych w obszarze ochrony i gospodarowania elementami przyrodniczymi, w tym wykorzystywanymi w procedurach cywilnych i administracyjnych funkcjonujących w szeroko rozumianej ochronie środowiska.