Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-21 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe  Prawo Ochrony Środowiska Podstawowym założeniem studiów Prawo Ochrony Środowiska jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu regulacji umożliwiających ochronę i gospodarowanie zasobami środowiska. Założenia szczegółowe wyrażają się w wyposażeniu słuchaczy studiów podyplomowych zarówno w informacje z obszaru międzynarodowych, jak i unijnych unormowań chroniących elementy przyrodnicze, które rozpatrywane będą na tle regulacji krajowych. Założenia te wyrażają się także w przekazaniu wiedzy z zakresu  polskiego prawa ochrony środowiska, elementów alternatywnego rozwiązywania sporów z obszaru gospodarowania i ochrony środowiska, a także udostępnienia niezbędnych informacji w przedmiocie mechanizmów zarządzania środowiskiem. Studia podyplomowe kierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska, przedsiębiorców, jak również organizacji pozarządowych, które w swych działaniach wykorzystują przepisy umożliwiające ochronę i gospodarowanie elementami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Aspekt praktyczny Studiów Podyplomowych znajdzie swój wyraz w przekazywaniu wiedzy praktycznej służącej dokonywaniu prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także w nabyciu przez słuchaczy studiów umiejętności w zakresie konstruowania aktów administracyjnych,  umów cywilnoprawnych i innych pism czy dokumentów wykorzystywanych w obszarze ochrony i gospodarowania elementami przyrodniczymi, w tym wykorzystywanymi w procedurach cywilnych i administracyjnych funkcjonujących w szeroko rozumianej ochronie środowiska.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3 000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 15.05.2017 do 31.07.2017

II – etap od 21.08.2017 do 30.09.2017

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00, pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

W okresie urlopowym (31.07.2017r. - 20.08.2017r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 02) w dniach:

1, 3, 4, 11, 17, 18 sierpnia w godz. 10.00-13.00

2, 9, 16 sierpnia w godz. 13.00-16.00

7, 8, 10 sierpnia w godz. 9.30-14.30

15.05.2017 – 30.09.2017 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Od 6.10.2017- Przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, - ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,  wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.