Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-03-20 do 2017-04-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Biologii są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania biologii. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W czasie studiów słuchacze ugruntowują i pogłębiają wiedzę biologiczną służącą rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia, a także umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole.

Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 460 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

Zasady kwalifikacji

Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich oraz posiadające kwalifikacje pedagogiczne. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc (30 osób)

Wysokość czesnego

2 100 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składane przez kandydata na studia podyplomowe:
• dyplom ukończenia studiów wyższych,
• świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010, tel. 85-745-71-43

e –mail wbch-bas@uwb.edu.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Pracownia Dydaktyki Biologii  Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

tel. 85 738 84 34 e- mail salina@uwb.edu.pl

 

oraz  http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładka oferta edukacyjna)