Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Biologii (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-03-20 do 2017-04-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Biologii są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania biologii. Celem studiów jest  wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu biologia w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. W czasie studiów słuchacze ugruntowują i pogłębiają wiedzę biologiczną służącą rozumieniu zjawisk i procesów przebiegających na wszystkich poziomach organizacji życia, a także umiejętności samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole.

Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 460 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Biologii słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.