Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-09-01 do 2016-11-29 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody są studiami kwalifikacyjnymi, skierowanymi do nauczycieli, którzy przygotowują się do nauczania przyrody w szkole podstawowej. W procesie kształcenia słuchacz poszerza i aktualizuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z takich nauk jak: biologia, nauka o Ziemi,  chemia, fizyka, ochrona przyrody i środowiska oraz dydaktyka przyrody i  technologie komunikacyjno-informacyjnej. Studia doskonalą i kształtują u słuchaczy umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin przyrodniczych oraz komunikowania się w procesie nauczania. Celem studiów jest również kształtowanie aktywnej postawy w doskonaleniu zawodowym oraz nawyk samokształcenia przez całe życie zawodowe. Podczas studiów słuchacze odbywają praktykę w szkole.

Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 410 (w tym 60 godz. praktyki w szkołach). Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Nauczyciel Przyrody słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

 

Strona internetowa

http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładki oferta edukacyjna)

Zasady kwalifikacji

Na studia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia lub studiów magisterskich oraz posiadające kwalifikacje pedagogiczne. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty przyjmowane będą do momentu zapełnienia limitu miejsc (30 osób).

Wysokość czesnego

1880 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty składane przez kandydata na studia podyplomowe: podanie o przyjęcie na studia,

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Chemicznego ul. K. Ciołkowskiego 1K (budynek Instytutu Chemii), pokój 1010, tel. 85-745-71-43

e –mail wbch-bas@uwb.edu.pl, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 10.00-14.00

Pracownia Dydaktyki Biologii  Instytut Biologii ul. K. Ciołkowskiego 1J pokój 2044,

 tel. 85 738 84 34 e- mail:salina@uwb.edu.pl

oraz http://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl (zakładka oferta edukacyjna)