Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-11 do 2018-02-28 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać niezbędną wiedzę do nauczania chemii, jako drugiego przedmiotu. W trakcie trwania studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli na interesujące przekazanie uczniom zagadnień objętych programem nauczania chemii. Na wykładach zostaną przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące programu realizowanego w szkołach. Zajęcia laboratoryjne i seminaryjne pozwolą na praktyczne wykonanie wielu ciekawych i efektownych doświadczeń chemicznych. Słuchacze zapoznani zostaną również z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, które pozwolą na nowoczesne prowadzenie nauczania chemii. Słuchaczami studium, zgodnie z obowiązującym regulaminem, mogą zostać nauczyciele lub osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), posiadanie uprawnień pedagogicznych i złożenie wymaganych dokumentów.