Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Podyplomowe Studia „COACHING RODZINNY” (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Coaching rodzinny jako interaktywny zespół oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego

Inicjatorem podejmowanych działań w obszarze systemu rodzinnego jest coach, który towarzyszy członkom rodziny w odkrywaniu potencjału rodziny, budzeniu samoświadomości, autorefleksji i wzmacnianiu przekonania o własnej skuteczności. Przy czym punktem wyjścia dla coachingu rodzinnego nie są jej problemy lecz wszechstronny rozwój rodziny.

Adresatem oddziaływań jest system rodzinny. Formy pracy coacha mają charakter indywidualny i grupowy, zmierzają do realizacji celu, jakim jest dobrostan całej rodziny, a nie rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Proces coachingowy jest ustrukturalizowanym, ograniczonym w czasie zespołem oddziaływań zmierzającym do osiągnięcia wymiernych efektów, możliwym do stosowania w pracy z rodzinami w najróżniejszych sytuacjach oraz fazach rozwojowych.

Absolwenci podyplomowych studiów uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.

Po ukończeniu podyplomowych studiów, absolwenci w/w kierunku będą mieli możliwość ubiegania się o międzynarodowy certyfikat coacha ICI, międzynarodowy certyfikat coacha rodzinnego.  

Oferta skierowana jest również do osób +50.

 

Czas trwania: 240 godzin

Limit miejsc: Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.