Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program studiów obejmuje przygotowanie w zakresie:

-dydaktyczny,

-wychowawczym,

-społecznym (związanym z umiejętnościami rozpoznawania potrzeb uczniów),

-prakseologicznym (wyrażającym się skutecznością w planowaniu, realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów edukacyjnych),

- komunikacyjnym (wyrażającym się skutecznością zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach edukacyjnych),

- informacyjno-medialnym (wyrażającym się umiejętnością posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość

Wysokość czesnego

3500 zł (płatne w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej