Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Przywództwo w Oświacie (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów. Program adresowany jest do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym. Celem programu studiów podyplomowych jest przygotowanie jego uczestników do efektywnego zarządzania zarówno sobą, jak i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły: (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesu itp.)

 

Czas trwania: 350 godzin

Limit miejsc: Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.