Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów. Studia przygotowują do pracy w charakterze lidera społeczności lokalnych, działającego w ramach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Ukończenie studiów podyplomowych daje absolwentowi profesjonalne przygotowanie do podejmowania działań przywódczych i ról kierowniczych w ramach aktywności środowisk lokalnych.

 

Czas trwania 350 godzin.

 

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość

Wysokość czesnego

3500 zł (płatne w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej