Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów. Studia przygotowują do pracy w charakterze lidera społeczności lokalnych, działającego w ramach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Ukończenie studiów podyplomowych daje absolwentowi profesjonalne przygotowanie do podejmowania działań przywódczych i ról kierowniczych w ramach aktywności środowisk lokalnych.

Czas trwania: 350 godzin

Limit miejsc: Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość.

Wysokość czesnego

3500 zł (płatne w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Termin ogłoszenia wyników
po 10.11.2017r. (o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej)