Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwenta do pracy  na stanowisku doradcy zawodowego.

 

Program studiów przewiduje przygotowanie uczestników studiów do:

-  opracowywania indywidualnych planów karier edukacyjnych i zawodowych uczniów,

- opracowywania strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak : bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,

- przygotowania ucznia do roli pracownika,

- przygotowania rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,

- pomocy nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych,

- wspierania działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

 

Czas trwania: 350 godzin

 

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość

Wysokość czesnego

3500 zł (płatne w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej 

Dodatkowe informacje

Termin ogłoszenia wyników
po 15.11.2016r. (o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej) 
Miejsce ogłoszenia wyników:
Elektroniczna wiadomość 
Termin ogłoszenia wynikówpo 10.11.2017r. (o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej). Miejsce ogłoszenia wyników:  elektroniczna wiadomość.