Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Szachy – Edukacją Przyszłości (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, a zwłaszcza dla nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć szachowych w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, ośrodki pracy pozaszkolnej).
Nie wymaga się od słuchaczy (nauczycieli) umiejętności gry w szachy, a jedynie otwartości na innowacje i nowe trendy w nauczaniu. Proponowane zajęcia obejmują podstawy gry w szachy, kształtowanie pojęć z dziedziny szachów, wybrane zagadnienia z kodeksu, metodykę nauczania szachów, wykorzystanie zasobów Internetu w nauczaniu oraz standardy kompetencji nauczyciela przedmiotu „szachy”.

Czas trwania: 350 godzin + 30 godzin praktyki

Limit miejsc: Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.