Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-15 do 2017-10-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Guwernantki to osoby, które w odpowiedzi na specjalne oczekiwania troskliwych rodziców świadczą profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z wszechstronną edukacją w domowej atmosferze. Uzupełniają one wiedzę dziecka i przyczyniają się do jego rozwoju intelektualnego.

Z myślą o profesjonalnym podejściu do opieki i edukacji małego dziecka program studiów obejmować będzie:

- ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu pedagogiki: opiekuńczo-wychowawczej, edukacji domowej i przedszkolnej z wczesnoszkolną,

-  uporządkowywał wiedze o dziecku (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym),

- wykształcenie muzyczne (gra na instrumentach i techniki emisji głosu, umiejętności wokalno-taneczne oraz znajomość rytmiki),

-  wykształcenie plastyczne (edukacja plastyczna i techniczna dziecka w wieku 0 r.ż. do 6 r.ż.) które pozwoli na profesjonalizm wychowawczy i dydaktyczny,

 - poznanie metod i technik choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii co pozwoli na mądre wspieranie rozwoju dziecka,

- wypracowanie kompetencji lingwistycznych (znajomość języka obcego na poziomie komunikacyjnym) które pozwolą na dobre przygotowanie dziecka do płynnego czytania ze zrozumieniem, wykształcenie nawyków czytelniczych, umiejętności pisania i świadomości ortograficznej,

- poznanie  gier dydaktycznych  i zabaw dziecięcych itp.

Oferta skierowana jest również do osób +50.

 

Czas trwania: 350 godzin

Limit miejsc: Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.