Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Guwernantki to osoby, które w odpowiedzi na specjalne oczekiwania troskliwych rodziców świadczą profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z wszechstronną edukacją w domowej atmosferze. Uzupełniają one wiedzę dziecka i przyczyniają się do jego rozwoju intelektualnego.

Z myślą o profesjonalnym podejściu do opieki i edukacji małego dziecka program studiów obejmować będzie:

- ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu pedagogiki: opiekuńczo-wychowawczej, edukacji domowej i przedszkolnej                z wczesnoszkolną,

-  uporządkowywał wiedze o dziecku (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym),

- wykształcenie muzyczne (gra na instrumentach i techniki emisji głosu, umiejętności wokalno-taneczne oraz znajomość rytmiki),

-  wykształcenie plastyczne (edukacja plastyczna i techniczna dziecka w wieku 0 r.ż. do 6 r.ż.) które pozwoli na profesjonalizm wychowawczy i dydaktyczny,

 - poznanie metod i technik choreoterapii, muzykoterapii i arteterapii co pozwoli na mądre wspieranie rozwoju dziecka,

- wypracowanie kompetencji lingwistycznych (znajomość języka obcego na poziomie komunikacyjnym) które pozwolą na dobre przygotowanie dziecka do płynnego czytania ze zrozumieniem, wykształcenie nawyków czytelniczych, umiejętności pisania i świadomości ortograficznej,

- poznanie  gier dydaktycznych  i zabaw dziecięcych itp.

Oferta skierowana jest również do osób +50.

 

Czas trwania

350 godzin

 

Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 25 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość

Wysokość czesnego

3500 zł (płatne w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu,
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej