Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2018-02-24 23:59:59

Limit miejsc

58

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. W szczególności zna podstawowe zasady rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie. Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent zaznajomiony jest z problematyką norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jest zapoznany ze specyfiką prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy, dlatego po ukończeniu Studiów Podyplomowych z powodzeniem może podjąć pracę m.in. w biurach rachunkowych czy działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

4200,00 zł

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, pokój 208 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon: 085 745 77 02 lub 504-58-87-15

E-mail: majewska@uwb.edu.pl