Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2018-03-03 23:59:59

Limit miejsc

58

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw posiada szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. W szczególności zna podstawowe zasady rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie. Posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwent zaznajomiony jest z problematyką norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jest zapoznany ze specyfiką prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy, dlatego po ukończeniu Studiów Podyplomowych z powodzeniem może podjąć pracę m.in. w biurach rachunkowych czy działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.