Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-10 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Podyplomowe Studia Menedżerskie dają możliwość uzyskania wiedzy z wielu dyscyplin koniecznych do sprawnego zarządzania firmą lub organizacją w różnych uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwent PSM jest przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi w kierunku efektywnego wykorzystania kapitału społecznego, pomysłowości i wiedzy jakie drzemią w pracownikach. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania finansami firmy, potrafi pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, w tym z Unii Europejskiej. Zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości. Absolwent PSM to skuteczny negocjator, komunikatywny, ze zdolnością do szybkiego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się na nowoczesnym i dynamicznym rynku pracy.

Informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie http://www.weiz.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe1/studia-podyplomowe-menedzerskie.html.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i przyjmujemy do wyczerpania limitu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem do zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

3600,00

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata.

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej

Kserokopia dowodu osobistego

oraz uiszczenie wpłaty rekrutacyjnej w wysokości 85.00

Dodatkowe informacje

Dyżur komisji rekrutacyjnej:

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63 pok. 107

Poniedziałek-Piątek godz. 9.00-14.00

Szczegółowe informacje pod tel. 504 133 324