Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka uwzględnia instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, zwłaszcza Polski jako członka Unii Europejskiej, z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy), jako jednolitego obszaru Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Po 5 edycjach program studiów został zaktualizowany w związku z wejściem w życie 1.05.2016r.Unijnego Kodeksu Celnego oraz uwzględniając sugestie Słuchaczy i przedsiębiorców.

Studia podyplomowe adresowane są do:

  • przedsiębiorców i menedżerów, specjalistów działów handlowych firm realizujących: transakcje handlowe w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • pracowników świadczących usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej
    i podatków pośrednich przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, agencje celne, doradcy handlowi);
  • administracji celnej i innych służb państwowych (organy podatkowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

Duża ilość godzin zajęć warsztatowych pozwala również na uzyskanie przez absolwenta umiejętności praktycznego naliczania należności celnych i wypełniania dokumentu SAD
i innych dokumentów celnych oraz przewozowych (różnymi rodzajami transportu). Ponadto  obliczania należności podatkowych takich jak: VAT, akcyza oraz wypełniania dokumentów podatkowych składanych do organów skarbowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą także ubiegać się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie o wpis na listę Agentów Celnych, co umożliwi samodzielne realizowanie kompetencji Agenta Celnego.

Wykładowcy - wśród nich specjaliści administracji celnej, podatkowej, szeroko rozumianej granicznej kontroli sanitarnej, praktycy w zakresie spedycji, logistyki oraz transportu - zwłaszcza międzynarodowego. Zajęcia realizowane są w oparciu o autorskie plany wykładowców, w tym w większości wykładowców-praktyków, z zastosowanie najnowszych metod dydaktycznych i wiedzą opartą na doświadczeniu zawodowym.