Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-05-23 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest pogłębianie oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi celnej, spedycyjnej, transportowej oraz logistycznej, związanej z obsługą międzynarodowej wymiany towarowej. Problematyka uwzględnia instytucjonalne zamiany w procesach europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej oraz przewozów, zwłaszcza Polski jako członka Unii Europejskiej, z krajami trzecimi, w tym z Europy Wschodniej (Rosji, Białorusi i Ukrainy), jako jednolitego obszaru Unii Celnej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Po 5 edycjach program studiów został zaktualizowany w związku z wejściem w życie 1.05.2016r.Unijnego Kodeksu Celnego oraz uwzględniając sugestie Słuchaczy i przedsiębiorców.

Studia podyplomowe adresowane są do:

  • przedsiębiorców i menedżerów, specjalistów działów handlowych firm realizujących: transakcje handlowe w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • pracowników świadczących usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej
    i podatków pośrednich przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, transportowe, logistyczne, agencje celne, doradcy handlowi);
  • administracji celnej i innych służb państwowych (organy podatkowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).

Duża ilość godzin zajęć warsztatowych pozwala również na uzyskanie przez absolwenta umiejętności praktycznego naliczania należności celnych i wypełniania dokumentu SAD
i innych dokumentów celnych oraz przewozowych (różnymi rodzajami transportu). Ponadto  obliczania należności podatkowych takich jak: VAT, akcyza oraz wypełniania dokumentów podatkowych składanych do organów skarbowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą także ubiegać się do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie o wpis na listę Agentów Celnych, co umożliwi samodzielne realizowanie kompetencji Agenta Celnego.

Wykładowcy - wśród nich specjaliści administracji celnej, podatkowej, szeroko rozumianej granicznej kontroli sanitarnej, praktycy w zakresie spedycji, logistyki oraz transportu - zwłaszcza międzynarodowego. Zajęcia realizowane są w oparciu o autorskie plany wykładowców, w tym w większości wykładowców-praktyków, z zastosowanie najnowszych metod dydaktycznych i wiedzą opartą na doświadczeniu zawodowym.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (kandydaci przyjmowani będą do wyczerpania limitu miejsc). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Bezwzględnym warunkiem do przyjęcia na Studia Podyplomowe jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów oraz uiszczenie wpłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 zł.

Wysokość czesnego

Koszt studiów 3.500,-

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata.

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej

Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Rejestracja elektroniczna 23 V 2016r. do 20 IX 2016r.

Składanie dokumentów   01 VIII 2016r. do 20 IX 2016r.

lub w innym terminie po uzgodnieniu. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Ogłoszenie wyników rekrutacji 30 IX 2016r.


Dyżur komisji rekrutacyjnej:
Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB
ul. Warszawska 63 pok. 104
poniedziałek-piątek - godz. 8:00-15:00
Kontakt:
Tel. kontaktowy: (85) 745 77 08
e-mail: rbielasz@uwb.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania http://www.weiz.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe1/studia-podyplomowe-celno-podatkowa-i-logistyczna-obsluga-miedzynarodowego-obrotu-towarowego.html