Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2018-03-03 23:59:59

Limit miejsc

28

Język wykładowy

polski

Opis

CEL STUDIÓW:

w szczególności:

  • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotycząych instytucji audytu wewnęrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych,
  • zdobycie wiedzy z zakresu zarzązania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli,
  • przekazanie słchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowośi w jednostkach sektora finansów,
  • poznanie nowych regulacji dotycząych kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO:

  • osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnęrznego w sektorze publicznym,
  • głwnych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnęrznego i kontroli zarzączej w jednostkach sektora publicznego.