Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-12-01 23:59:59

Limit miejsc

36

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu: sporządzania opisów stanowisk pracy, i profili wymagań osobowościowych, przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej, opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych, wartościowania pracy i budowania systemów wynagradzania pracowników, budowania ścieżek kariery dla pracowników, znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy, zasad ubezpieczeń społecznych, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami oraz podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej oraz negocjacji zbiorowych.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach , w tym w przedsiębiorstwach, itp.

Oferta skierowana jest do:

  • kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
  • właścicieli i menedżerów firm,
  • pracowników działu kadr,
  • osób zainteresowanych zdobyciem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.

Organizacja:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Zajęcia są realizowane w dwudniowych zjazdach odbywających się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
  • Studia kończą się zaliczeniem  przedmiotów oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ramowy program studiów.