Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Studia adresowane do obecnych i przyszłych pracowników sektora usług finansowych, przede wszystkim sektora bankowego posiadających wykształcenie wyższe.

Celem studiów podyplomowych Bankowość i rynki finansowe jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu usług finansowych – głównie bankowości. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do pracy m.in. w:

  • Bankach – w zakresie współpracy z klientami, przeprowadzania analiz sytuacji finansowej kredytobiorców, windykacji należności bankowych.
  • Instytucjach finansowych współpracujących z bankami.
  • Firmach w charakterze doradców finansowych, wyszukujących najkorzystniejsze możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz znajdujących optymalne warunki lokowania wolnych środków finansowych.

Studia są odpowiedzią na potrzeby pracowników sektora usług finansowych, w tym sektora bankowego. Praca w sektorze finansowym wymaga ciągłego pogłębiania oraz aktualizowania wiedzy, co zapewnią studia podyplomowe.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wysokość czesnego

Koszt studiów 3.650 zł

Dodatkowe dokumenty

Należy złożyć następujące dokumenty:

- podanie, odpis dyplomu,

- ksero: dowodu osobistego i dowodu wpł. opł kwalifikacyjnej)

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój 104

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon: 85 745 77 08

E-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl