Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-05-23 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności dotyczących funkcjonowania MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) na rynku globalnym, w warunkach zmiennego otoczenia. Słuchacz uzyska sprawności i kompetencje z  zakresu ekonomii, zarządzania, administracji i prawa.

Studia adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów, przede wszystkim kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
Zadaniem studiów jest wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania działalności gospodarczej i  zarządzania  przedsiębiorstwem w  zmieniającym się otoczeniu rynkowym i gospodarczym.

Absolwent studiów może:

- pracować w przedsiębiorstwie międzynarodowym i krajowym  jako specjalista w działach marketingu,    finansowym, organizacyjnym

- prowadzić własną działalność gospodarczą

- być doradcą ds. finansów i pozyskiwania środków z funduszy UE

- być pracownikiem firm consultingowych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

www.weiz.uwb.edu.pl, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB. Ul. Warszawska 63, pokój 128,129

Wysokość czesnego

3600 zł

Dodatkowe dokumenty

  • podanie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kserokopia dyplomu,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • 1 zdjęcie.
  • kserokopia opłaty rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Rejestracja elektroniczna od  23 maja – 30 października 2016r.

Składanie dokumentów: od 1 - 30 października 2016 r. lub w innym terminie po uzgodnieniu. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

-po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, pokój 128 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon 85 745 77 32

E-mail: maria.sidoruk@uwb.edu.pl