Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-10-20 23:59:59

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami niezależnie od wybranej specjalności posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej. W zależności od wybranej specjalności (zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) absolwent zdobywa wiedzę z zakresu   funkcjonowania wybranego zawodu na rynku nieruchomości, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych (odpowiednio: zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami). Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie według obranej specjalności. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych. Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów zarządców, rzeczoznawców i pośredników, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące te zawody. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania licencjonowanych zawodów na rynku nieruchomości.