Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-11-13 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

PSZPUE istnieją od 2003 r. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych specjalności, którzy  są zobowiązani lub pragną z tytułu potrzeb lub planów zawodowych otrzymać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i zarządzania nimi.
W szczególności program kierowany jest do:

  • absolwentów szkół wyższych,
  • przedsiębiorców,
  • pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, firm
  • nauczycieli,
  • i innych osób zamierzających uzyskać kwalifikacje niezbędne do pozyskiwania środków finansowych z UE.