Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja – promocja (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 14:30:00

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja - promocja przygotowują do pracy bądź przyczyniają się do podniesienia kompetencji osób już zatrudnionych w różnego typu instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, administracji samorządowej, turystyce i rekreacji, mediach czy marketingu.

Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego Podlasia (poczynając od tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz struktury społecznej, piśmiennictwa, współczesnego życia literackiego, kulturalnego, artystycznego, zróżnicowania językowego i etnicznego regionu.

Dzięki obecności w programie takich przedmiotów, jak Edukacja regionalna, Wystąpienia publiczne i kultura dyskusji, Sztuka społeczna, Narzędzia promocji regionu, Krajobraz naturalny i kulturowy – turystyka studia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnego typu działaniach. Aby zapewnić kształceniu jak najwyższą jakość, do prowadzenia zajęć zaproszono osoby na co dzień zajmujące się pracą na rzecz regionu oraz nauczycieli akademickich, którzy nie tylko mają w swoim dorobku badania regionalne,  ale też są zaangażowani w kreowanie życia kulturalnego na Podlasiu.

Zwieńczeniem studiów podyplomowych jest zrealizowany przez absolwenta pod opieką prowadzącego projekt w zakresie edukacji, marketingu lub animacji kultury regionu.

 

Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń, zdaniu egzaminów i realizacji projektu przewidzianego w planie i programie studiów uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja -  promocja

Zasady kwalifikacji

  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
  • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie). 

Wysokość czesnego

Opłaty: 2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda)

Dodatkowe dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
  • CV
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowe informacje

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje z nim związane.

Kontakt:

Kierownik: dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (ka.sias@wp.pl)
Sekretarz: mgr Anna Skrodzka (a.skrodzka@uwb.edu.pl)

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 85, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, tel. 85 745 74 60 oraz na stronie internetowej http://www.pmir.uwb.edu.pl/

(zakładka „Studia podyplomowe”)