Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-10-24 14:30:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) - z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekarstwa. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa). Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza lub kwalifikacje zawodowe bibliotekarza ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie - specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym).

 

 • Czas trwania: dwa semestry – 260 godz.; przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz – trzy semestry (350 godz.). Specjalizacja jest uruchamiana przy minimum 15 chętnych
 • Termin rozpoczęcia: październik 2016
 • Zapisy, termin składania podań: od 1 czerwca do 24 października 2016
 • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): 30 zł
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Program Studiów:

http://spacinib.uwb.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

 • Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 24 października):
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
  • CV
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • Poświadczenie kwalifikacji pedagogicznych (dla specjalizacji nauczyciel bibliotekarz)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie). Do uzyskania specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane jest też przygotowanie pedagogiczne (specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli).
 • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa lub Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie; tylko osoby z przygotowaniem pedagogicznym).
 • Rekrutacja
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 237)
  +pokaż więcej informacji

  Wysokość czesnego

  Opłaty: 2500 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1250 zł każda); 3500 zł - za trzy semestry (w 3 ratach – 1 rata 1250 zł, 2 rata 1250 zł, 3 rata 1000 zł).

  Dodatkowe informacje

  Strona internetowa Studiów

  http://spacinib.uwb.edu.pl/

   

  Kierownik Studiów: dr Anna Nosek anna.nosek@poczta.onet.pl

  Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

  Dane teleadresowe: Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. 85 745 74 31