Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-01 do 2016-08-15 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

angielski

Opis

Po ukończeniu studiów  absolwent ma pełniejsze kompetencje zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i poszerzony repertuar umiejętności praktycznych z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.  Absolwent potrafi dokonać świadomej selekcji i adaptacji technik i materiałów, efektywnie zaplanować i monitorować pracę uczniów. Umie także wykorzystać nowe techniki i dostępne  technologie informatyczne w pracy zawodowej, mając na celu rozwój świadomości interkulturowej i autonomii swojej i ucznia, respektując przy tym potrzeby i możliwości edukacyjne poszczególnych grup. Staje się zatem lepiej wykształconym, refleksyjno-krytycznym nauczycielem, umiejącym sprostać wymaganiom współczesnego świata i faktycznym potrzebom edukacyjnym swoich uczniów.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe powinien mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie (ukończone minimum studia l stopnia w zakresie filologia angielska), posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia poniżej podanych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce ogłoszenia wyników

Indywidualne konta w systemie IRK

Wysokość czesnego

1 600 zł za semestr (studia trwają trzy semestry)

Dodatkowe dokumenty

  1. Ankietę wydrukowaną z systemu IRK.
  2. Odpis dyplomu  ukończenia studiów wyższych w zakresie filologia angielska (oraz suplement jeśli był wydany z dyplomem).
  3. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.
  4. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
  5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł (jeśli w momencie składania dokumentów potwierdzenie dokonania opłaty nie będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym).
  6. Dwa zdjęcia (6,5 x 4,5).

Dodatkowe informacje

WKR przyjmuje interesantów: 
pn.-pt. w godz. 8-14
w miesiącu czerwcu 2016 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 86
w miesiącach lipcu i sierpniu 2016 r. - Białystok, Plac Uniwersytecki 1, p. 74