Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-11-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Ciekawe i bardzo przydatne dwusemestralne studia podyplomowe. Po ich ukończeniu  absolwent posiada uprawnienia formalno-prawne i przygotowanie merytoryczne do kompetentnego wykonywania odpowiedzialnego zawodu archiwisty.

Dysponując  wiedzą teoretyczną z zakresu historii ustrojów, funkcjonowania kancelarii oraz źródłoznawstwa i edytorstwa źródeł, absolwent jest przygotowany   do pracy w archiwach nie tylko zakładowych, a także urzędów państwowych.

 Nabyte umiejętności praktyczne  na podyplomowych studiach archiwistyki mogą być przydatne także  do profesjonalnego wykonywania każdej pracy o charakterze biurowym.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza 10 dwudniowych zjazdów (sobota - niedziela)

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Wysokość czesnego

3 000 zł (1 500 zł za semestr)

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).