Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Doskonalące Historia, Kultura, Społeczeństwo (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nowa forma studiów podyplomowych, której celem jest ułatwienie nauczycielom przygotowania się do pracy w zreformowanej szkole ponadpodstawowej. Absolwent, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia do nauczania historii, zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo”  (według podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych  wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13). Dysponuje umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi przygotować  rozkład materiału i plan wynikowy wg zasad nauczania modułowego. Studia mogą być interesujące także dla nauczycieli historii szkół pozostałych typów, a także innych osób pragnących poszerzyć wiedzę z mniej znanych obszarów historii (np. historia komunikacji społecznej, rodziny, nauki, wojen)