Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Doskonalące Historia, Kultura, Społeczeństwo (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nowa forma studiów podyplomowych, której celem jest ułatwienie nauczycielom przygotowania się do pracy w zreformowanej szkole ponadpodstawowej. Absolwent, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia do nauczania historii, zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo”  (według podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych  wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13). Dysponuje umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi przygotować  rozkład materiału i plan wynikowy wg zasad nauczania modułowego. Studia mogą być interesujące także dla nauczycieli historii szkół pozostałych typów, a także innych osób pragnących poszerzyć wiedzę z mniej znanych obszarów historii (np. historia komunikacji społecznej, rodziny, nauki, wojen)

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostaną przyjęci.

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Wysokość czesnego

650 zł (cały rok)

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).