Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia są odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie genealogią i heraldyką, wiążące się z potrzebą poznania i udokumentowania przeszłości rodzin.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności  warsztatowe umożliwiające podjęcie samodzielnych prac rekonstruujących dzieje rodzin i przodków, korzystania z archiwów i bibliotek zawierających materiały genealogiczne oraz sporządzanie naukowego opracowania wyników badań. Dysponuje wiedzą z zakresu historii regionalnej, historii kościołów, historii rodziny i demografii historycznej.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia wyższe, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Wysokość czesnego

2 000 zł (1 000 zł za semestr)

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).