Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 4 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-11-18 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia dla wszystkich zainteresowanych historią,  pragnących poszerzyć swą wiedzę, a także uprawnienia zawodowe. Absolwent, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia pedagogiczne,  zdobywa kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu  - historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski, powszechnej oraz regionu w poszczególnych epokach. Ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki historii. Jest wdrożony do posługiwania się warsztatem naukowym historyka, potrafi sporządzić opracowanie naukowe.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dodatkowe informacje

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 5 listopada 2016 r.