Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Niezwykle interesujące  roczne studia podyplomowe, skierowane do osób z wykształceniem wyższym.

Absolwent  jest przygotowany do pracy między innymi w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli np. jako specjalista od promocji regionu czy kontaktów naukowych. Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną m.in. z dziedziny prawa, historii sztuki, archeologii historycznej, wiedzy o dawnej książce oraz umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia dokumentacji zabytków i szeroko rozumianej promocji dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.

Wiedza zdobyta na Podyplomowych Studiach Ochrony i Promocji Dziedzictwa stwarza możliwości profesjonalnego udziału w akcjach na rzecz ratowania dorobku społeczeństw w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza 10 dwudniowych zjazdów (sobota - niedziela)

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).