Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edukacji Szkolnej (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-07-01 do 2016-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta 2-semestralnych studiów  kierowana jest do pracowników szkoły, pedagogów, psychologów, wychowawców,  nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem historyków, nauczycieli WOS, przygotowania do życia w rodzinie, etyki, biologii oraz innych przedmiotów uwzględniających treści szeroko pojętej problematyki równości kobiet i mężczyzn. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. uwarunkowań społecznych i kulturowych ról społecznych kobiet i mężczyzn, problematyki równości płci w polityce edukacyjnej, metodyki nauczania o równych szansach.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza 10-cio dwudniowych zjazdów (sobota - niedziela)

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostaną przyjęci.

Miejsce ogłoszenia wyników

IRK, Sekretariat IHiNP

Dodatkowe dokumenty

Kwestionariusz osobowy (imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, wykształcenie – kierunek studiów, miejsce pracy) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).