Uniwersytet w Białymstoku / Katedra Teologii Katolickiej

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-09-12 do 2017-09-28 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne poszerzają umiejętności dotyczące procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technik stosowanych w nauczaniu religii w szkole i katechezy przy parafii oraz pomagają w nabyciu zdolności diagnozowania sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania. Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne są przeznaczone dla katechetów – osób świeckich, zakonnych i duchownych - mających wykształcenie wyższe magisterskie teologiczne lub pedagogiczno - katechetyczne. Studia te przyczyniają się do usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z zakresu teologii (pastoralnej, katechetyki, psychologii, pedagogiki, oraz nauk o społeczeństwie, rodzinie, mediach i kulturze. Dzięki tym studiom dochodzi do pogłębienia wiedzy i umiejętności, ułatwiających pracę nauczycieli katechezy, dotyczących procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod wraz z nabyciem zdolności w zdiagnozowaniu sytuacji problemowych, pojawiających się w procesie nauczania i wychowania. Studia przyczyniają się do nabycia umiejętności i doskonalenia relacji międzyosobowych i społecznych oraz przygotowują słuchaczy do podejmowania procedur oraz do uzupełnienia kwalifikacji dla uzyskania awansu zawodowego nauczyciela. Jednocześnie przygotowują do opracowania planu rozwoju zawodowego. Absolwenci Studiów uzyskują kompetencje wymagane przy ubieganiu się o awans zawodowy nauczyciela. Tak rozumiane cele Studiów będą realizowane przez dwa rodzaje zajęć: teoretyczne i praktyczne. Strona formalna zajęć będzie obejmować wykłady o charakterze monograficznym z poszczególnych dziedzin nauki w ramach wymienionych bloków tematycznych oraz zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń i warsztatów. Absolwent Podyplomowych Studiów Katechetyczno - Pedagogicznych jest skutecznym pedagogiem, jest komunikatywny, dysponuje zdolnością szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji. Potrafi odnaleźć się w aktualnej, dynamicznej rzeczywistości szkolno - parafialnej.

Zasady kwalifikacji

 • Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia teologicznych studiów wyższych I lub II stopnia. O przyjęciu kandydatów decyduje Komisja powołana przez Kierownika Katedry Teologii Katolickiej, publikując wyniki postępowania kwalifikacyjnego na tablicy ogłoszeń w sekretariacie Katedry.
 • Wysokość czesnego

  3900,00 (I semestr – 1300,00, II semestr – 1300,00, III semestr – 1300,00).

  Dodatkowe dokumenty

  1. Podpisane podanie o przyjęciu na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata, skierowane do Kierownika  Katedry Teologii Katolickiej oraz życiorys.
  2. Odpis dyplomu magisterskiego z teologii lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogiczno-katechetycznych (I i II stopnia).
  3. Potwierdzenie wpłaty kwalifikacyjnej (80 zł)
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. 2 fotografie.

  Podania należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku od 21 września 2016 do 28 września 2017. na adres: Uniwersytet w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej, Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne, ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok, (tel. 085/ 7457090), e–mail: ktk@uwb.edu.pl

  Składanie dokumentów: od 21.09.2017 r. do 28.09.2017 r.

  Dodatkowe informacje

  Osoby przyjęte na Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne, zobowiązane są wnieść następujące opłaty: I rata (1.300) do 10 października 2017 r., II rata (1300 zł) do 10 marca 2018 r. III rata (1300) do 10 października 2018 r.