Uniwersytet w Białymstoku / Katedra Teologii Prawosławnej

Studia Podyplomowe Zarządzanie Parafią i Instytucjami Kościelnymi (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-02 do 2016-09-30 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Aktualna sytuacja prawna i ekonomiczna Polski, stawia przed Kościołem nowe wyzwania. Instytucje kościelne muszą być organizowane i prowadzone z uwzględnieniem aktualnych norm i reguł prawnych, społecznych i ekonomicznych. Złożoność i szczegółowość przepisów prawnych, struktura dysponowania finansami publicznymi oraz dynamiczny rozwój projektów finansowanych z funduszy europejskich, międzynarodowych i ministerialnych, rodzą potrzebę dodatkowego przygotowania kadr zarządzających instytucjami kościelnymi.

Studia podyplomowe  pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania parafią i instytucjami kościelnymi oraz ich funkcjonowania w ramach prawa i społeczności kościelno-państwowych, jak też relacji międzyosobowych i społecznych.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć. Naukę w przygotowywanych Studiach mogą podjąć absolwenci studiów wyższych, legitymujący się kwalifikacjami I lub II stopnia, potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób duchownych, zakonnych i świeckich.

 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej

  80zł

Zasady kwalifikacji

Rejestracja odbywa się poprzez IRK- Internetową Rejestrację Kandydatów. Warunkiem zakończenia rekrutacji jest dostarczenie przez kandydatów wymaganego kompletu dokumentów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Miejsce ogłoszenia wyników

Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pocztą e-mail lub telefonicznie.

Wysokość czesnego

1 600 zł (I semestr- 800 zł, II semestr- 800 zł)

Dodatkowe dokumenty

1. Odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I i II stopnia)
2. Wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata o przyjęcia na studia
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, p. 302 w poniedziałki i wtorki w godz. 8.00-16.00 oraz środy w godz. 8.00-12.00 . Szczegółowych informacji udziela sekretariat katedry: tel. 85 745-77-80, email: ktp@uwb.edu.pl.