Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu i  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy).

Celem studiów jest przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej.

Studia obejmują łącznie 360 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.