Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-11 do 2018-03-09 23:59:59

Opis

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu i  szkołach specjalnych przysposabiających do pracy).

Celem studiów jest przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej.

Studia obejmują łącznie 360 godzin zajęć w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz praktycy pracujący z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia, posiada przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne/nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522