Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:50

Język wykładowy

polski

Opis

        Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych, prawnych, medycznych i humanistycznych studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, zajmujących się w swej codziennej pracy osobami starszymi (specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, lekarz, pielęgniarka, psycholog, socjolog, specjalista rehabilitacji, kurator sądowy itp.).

        Studia przyporządkowane są do obszaru nauk społecznych i humanistycznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

        Celem studiów jest pomoc w uzyskaniu kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do rozwiązywania problemów środowiska osób starszych poprzez przygotowanie słuchaczy do pracy z seniorami, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że poradzą sobie z wyzwaniami tej specjalności.

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę o charakterystycznych cechach wieku podeszłego, podstawowych metodach w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym, analizowania i interpretowania potrzeb seniorów, a także będzie doskonalił umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy z osobami starszymi, w tym do aktywizowania seniorów.

        Program ksztalcenia jest wspólnym projektem nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii z udziałem Kliniki Geriatrii, Rehabilitacji i Zakładu Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

        Studia trwają dwa semestry, obejmują łącznie 250 godz. Integralną częścią programu studiów jest praktyka w instytucjach pomocy społecznej - dziennych domach opieki, domach pomocy społecznej, placówkach kulturalnych i klubach seniora, warsztatach zajęciowych.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

1 250 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK),
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.