Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE W EDUKACJI ELEMENTARNEJ (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doskonalące dla nauczycieli przedszkoli i/lub klas I-III szkoły podstawowej. Ogólne cele kształcenia: - praktyczne przygotowanie do realizowania zadań dydaktycznych związanych z kształceniem artystycznym - rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie muzyki, sztuk plastycznych i małych form teatralnych nabytych na studiach co najmniej I stopnia - wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych do przygotowywania zajęć z przedmiotów artystycznych - doskonalenie kompetencji w zakresie wychowania estetycznego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i w klasach I – III - nabycie konkretnych umiejętności z muzyki, plastyki, teatru i filmu Studia organizowane są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry - integralną częścią programu studiów jest 20 godzinna praktyka w formie warsztatów w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia ma: - ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej lub Wczesnoszkolnej - rejestracja przez system IRK - złożenie dokumentów

Wysokość czesnego

2.500zł /1.250zł za jeden semestr/

Dodatkowe dokumenty

1. Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność /wydrukowany z systemu IRK/ 2. Odpis i ksero dyplomu studiów licencjackich bądź magisterskich potwierdzający przygotowanie do pracy w przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej. 3. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.