Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pragnących zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Słuchaczami mogą zostać zarówno pracujący nauczyciele przedmiotów, którzy z powodu zmiany profilu wykonywanej pracy potrzebują dodatkowych kwalifikacji w zakresie opieki i wychowania, jak też absolwenci kierunków i specjalizacji, które miały w programie przedmioty pedagogiczne.

Program studiów obejmuje blok przedmiotów teoretycznych, prezentujących współczesne idee i trendy w pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz przedmiotową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Oprócz wykładów przewidziane są metodyczne zajęcia ćwiczeniowe, warsztatowe i praktyczne. Studia mają na celu kształtowanie kompetencji w zakresie diagnozy pedagogicznej, pracy metodami warsztatowymi i aktywnymi, przygotowanie słuchaczy do konstruowania programów i projektów pedagogicznych oraz nabycie umiejętności metodycznych w obszarach kultury fizycznej, dramy, plastyki i muzyki.

Studia przygotowują słuchaczy do:
- pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- pracy na stanowisku pedagoga szkolnego,
- pracy w świetlicach szkolnych - osiedlowych,
- pracy w domach dziecka i internatach,
- pracy opiekuńczo-wychowawczej w społecznościach samorządowych,
- przeprowadzania diagnoz pedagogicznych: indywidualnych przypadków, diagnoz grup                   
  i instytucji,
- kreowania warsztatu pracy opiekuna-wychowawcy.

Ukończenie Studium jest akademicką formą doskonalenia zawodowego i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagoga w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.