Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-11-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzania treści znowelizowanej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ksztalcenia ogólnego („Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”) z wykorzystaniem języka angielskiego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent:

  • potrafi projektować i organizować działania (wynikające z Podstawy programowej) skoncentrowane na dziecku oraz uwzględniajace współczesne, najnowsze tendencje w pedagogice przedszkonej i wczesnoszkolnej, w tym przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim;
  • nabywa wiedzę dotyczącą zarówno metodyki nauczania języka angielskiego małego dziecka, jak i umiejętności przekazywania treści zawartych w Podstawie programowej, wykorzystując przy tym język angielski (CLIL) oraz znajomość tradycji, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
  • zdobywa przygotowanie z zakresu technik pracy z dzieckiem, planowania i tworzenia materiałów na zajęcia, organizowania pracy w zespołach dziecięcych, dobierając właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się dzieci;
  • potrafi zaaplikować do praktyki edukacyjnej alternatywne koncepcje i modele edukacji wypracowane w Polsce i na świecie.

Studia organizowane są w systemie zaocznym, trwają trzy semestry - integralną częścią programu studiów jest 60 godzinna praktyka językowa w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia ma:

- ukończone studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych potwierdzające uprawnienia do pracy w przedszkolu i/lub klasach I-III szkoły podstawowej

- uznawany przez MEN certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B, TOEFL, IELTS

- rejestracja przez system IRK

- złożenie dokumentów

Wysokość czesnego

4.200zł /1.400zł za jeden semestr/

Dodatkowe dokumenty

  1. Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność  /wydrukowany z systemu IRK/
  2. Odpis i ksero dyplomu studiów licencjackich bądź magisterskich potwierdzający przygotowanie do pracy w przedszkolach i/lub klasach I-III szkoły podstawowej.
  3. Uznawany przez MEN certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego
  4. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)