Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie nauczycieli do wprowadzania treści znowelizowanej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego („Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”) z wykorzystaniem języka angielskiego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent:

  • potrafi projektować i organizować działania (wynikające z Podstawy programowej) skoncentrowane na dziecku oraz uwzględniające współczesne, najnowsze tendencje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim;
  • nabywa wiedzę dotyczącą zarówno metodyki nauczania języka angielskiego małego dziecka, jak i umiejętności przekazywania treści zawartych w Podstawie programowej, wykorzystując przy tym język angielski (CLIL) oraz znajomość tradycji, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
  • zdobywa przygotowanie z zakresu technik pracy z dzieckiem, planowania i tworzenia materiałów na zajęcia, organizowania pracy w zespołach dziecięcych, dobierając właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się dzieci;
  • potrafi zaaplikować do praktyki edukacyjnej alternatywne koncepcje i modele edukacji wypracowane w Polsce i na świecie.

Studia organizowane są w systemie zaocznym, trwają trzy semestry - integralną częścią programu studiów jest 60 godzinna praktyka językowa w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.