Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze Polskiej (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Opis

        Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich           z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w środowiskach polonijnych na Wschodzie.

 

        Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do animacji życia kulturalnego, szczególnie w zakresie kultury polskiej.

 

        Program ksztalcenia umożliwia nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, przygotowuje kadry zdolne do innowacyjnego funkcjonowania w kulturze: w instytucjach upowszechniania kultury, urzędach, redakcjach, muzeach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, organizacjach pozarządowych, szkołach (konieczne przygotowanie pedagogiczne).

Absolwent posiądzie znawstwo i kompetencje w obszarach studiowanych dyscyplin: historii sztuki polskiej, historii teatru i filmu polskiego, historii muzyki polskiej, mediów, kultury popularnej, kultury języka polskiego, turystyki kulturowej, współczesnej literatury polskiej, najnowszej historii polskiej. Przyswoi również wiedzę o instytucjonalnych formach kultury w Polsce i metodach animacji kultury.

         Studia trwają dwa semestry, obejmują łącznie 250 godz. Integralną częścią programu studiów jest praktyka w instytucjach kultury.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

1 250 zł za semestr

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK),
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.