Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Edukacja Elementarna (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych jako nauczycieli w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III szkoły podstawowej.   

Słuchacz zdobędzie kompetencje do pracy z dziećmi w zakresie: dydaktycznym i prakseologicznym, wychowawczo-społecznym, komunikacyjnym, informacyjno-medialnym, kreatywnym.

Program studiów obejmuje: najnowsze tendencje edukacyjne w edukacji małego dziecka, poznanie różnych form edukacji dziecka w przedszkolu i w szkole sprzyjających kształtowaniu jego kompetencji kluczowych. Integralną częścią programu kształcenia jest praktyka pedagogiczna w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej – w charakterze nauczyciela.

 3-semestralne studia kwalifikacyjne obejmują łącznie 385 godzin.