Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe EWALUACJA W EDUKACJI (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:50

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 Studia mają wykształcić umiejętności ewaluacyjne - w duchu ewaluacji uspołecznionej i dialogicznej; misją studiów jest stymulowanie rozwojowo rozumianej i aplikowanej ewaluacji jako strategii i metody wspierania rozwoju konkretnych instytucji oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci studiów będą posiadać szerokie kompetencje rozpoznawania twórczych społecznie potencjałów ewaluacji oraz wspierania takiego typu działań w praktyce.

Program studiów przygotowuje do prawidłowego zaprojektowania i realizacji procedury ewaluacyjnej. Cele studiów:

  1. przygotowanie na poziomie akademickim profesjonalnych ewaluatorów -nauczycieli, którzy będą animować prorozwojowe działania szkoleniowe i praktyczne w instytucjach edukacyjnych.    
  2. wyposażenie słuchaczy w:
    • wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień prowadzenia i wykorzystania badań ewaluacyjnych w ich funkcjach rozwojowych, innowacyjnych i animacyjnych;
    • umiejętności planowania i realizacji procesu ewaluacyjnego, szczególnie ewaluacji wewnętrznej, w warunkach określonej kultury organizacyjnej konkretnych placówek oświatowo-wychowawczych oraz ich społecznego otoczenia;
    • kompetencje społeczne w zakresie rozpoznania społecznego charakteru procesu i procedur ewaluacyjnych, ich przebiegu i konsekwencji w perspektywie społecznej adekwatności i odpowiedzialności ewaluacji w warunkach zmiany społecznej.         

            Plan 2-semestralnych studiów obejmuje 180 godz., których realizatorami będą nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy- znawcy procedur ewaluacyjnych w instytucjach edukacyjnych.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe EWALUACJA W EDUKACJI powinien mieć ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

2.500zł

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.