Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia podyplomowe KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ (rok akademicki 2016/2017) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-02-09 do 2017-03-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

       Oferowane studia mają charakter doskonalący i adresowane są do pedagogów, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą, których dotychczasowy proces socjalizacji przebiegał w odmiennych od polskiego warunkach społeczno – kulturowych lub są członkami wspólnot mniejszości społeczno – kulturowych w Polsce. Są także ofertą doskonaląca kompetencje zawodowe pracowników socjalnych, doradców zawodowych, edukatorów, pracowników służb publicznych  (policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pielęgniarek), pracowników jednostek samorządowych, których działalność jest związana z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.

       Słuchacze będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie rozumienia problemów akulturacyjnych. Dowiedzą się o sposobach prowadzenia rozmowy poradniczej z uchodźcami, emigrantami i repatriantami, a także poznają formalne i pozaformalne sieci udzielania im wsparcia. W trakcie interaktywnych warsztatów i treningów nabędą umiejętności w zakresie komunikowania się międzykulturowego. Nauczą się zasad tworzenia i koordynowania projektów socjalnych i edukacyjnych w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Ponadto rozwiną kompetencje prowadzenia interwencji i mediacji konfliktów o podłożu kulturowym.

       Plan 2-semestralnych  studiów doskonalących obejmuje 250 godz., w tym  praktyka w ośrodkach dla uchodźców, świetlicach, szkołach podstawowych lub gimnazjalnych m.Białegostoku, instytucjach samorządowych kultury, instytucjach pomocy społecznej.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ powinien mieć ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Wysokość czesnego

2.500 zł

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowe dokumenty:

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność /wydrukowany z systemu IRK/
  •   Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  •   Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 857457522

 

!!! Uruchomienie studiów nastąpi po skompletowaniu grupy (minimum 30 osób), o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej.