Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-16 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Podstawowym założeniem studiów „Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska” jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu regulacji dotyczących działalności rolniczej oraz rozwoju obszarów wiejskich a także - związanymi z powyższymi zagadnieniami – aspektami prawnymi ochrony i gospodarowania zasobami środowiska.  Założenia szczegółowe wyrażają się w wyposażeniu słuchaczy studiów podyplomowych zarówno w informacje z obszaru unijnych unormowań dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony elementów przyrodniczych, które rozpatrywane będą na tle regulacji krajowych. Zaznaczyć należy, że regulacje krajowe będą analizowane samodzielnie w sferze, której nie dotyczy legislacja unijna. Studia podyplomowe kierowane są zarówno do osób prowadzących działalność rolniczą, pracowników publicznej administracji rolnej jak i realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska oraz osób których aktywność zawodowa łączy się ze sferą doradztwa rolniczego jak i rolniczego samorządu zawodowego. Przekazanie wiedzy praktycznej znajdzie swój wyraz w udzieleniu informacji służących dokonywaniu prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także w nabyciu przez słuchaczy studiów umiejętności w zakresie konstruowania aktów administracyjnych i umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w obszarze rolnictwa oraz ochrony i gospodarowania elementami przyrodniczymi.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK. Złożenie kompletu dokumentów

Wysokość czesnego

3.500 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 16.06.2016 do 31.07.2016

II – etap od 01.09.2016 do 16.10.2016

16.06.2016 – 16.10.2016 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Od 18.10.2016- Przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe,

- ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,  wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.