Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe mają na celu kształcenie absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich z zakresu organizacji i podstawowych zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do służby i pracy oraz stosowania prawa w różnych rodzajach organów stojących na straży bezpieczeństwa państwa w tym: Policji, służbach, strażach, inspekcjach, Siłach Zbrojnych RP,  organach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu struktury  i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa  wewnętrznego i narodowego RP.

Kompetencje absolwenta:

 • umiejętność dbania o bezpieczeństwo
 • umiejętność pracy z grupą, udzielania pomocy jednostkom i grupom w różnych sytuacjach zagrożenia,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi w sytuacjach zagrożenia,
 • umiejętność organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi,
 • umiejętność koordynacji działań służb ratowniczych,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • przeciwdziałanie zagrożeniom,
 • umiejętność promocji bezpieczeństwa,
 • planowanie, wrażanie, zarządzanie bezpieczeństwem,
 • kontrola stanu bezpieczeństwa w obiektach,
 • nadzór nad bezpieczeństwem obiektów.


Wiedza absolwenta:

 • czynnikach zagrażających bezpieczeństwu,
 • sposobach identyfikacja różnego rodzaju zagrożeń (naturalnych, przemysłowych),
 • sposobach przeprowadzania ewakuacji z różnych obiektów i terenów,
 • warunkach jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
 • zasadach związanych z przygotowaniem zabezpieczenia i organizacji imprez masowych i imprez masowych o zwiększonym ryzyku,
 • zasadach współpracy z mediami.