Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe E-ADMINISTRACJA (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

E-Administracja jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków: prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, informatyka.

 

Zasadniczym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

 

Plan studiów obejmuje trzy moduły, na które składają się wykłady w przedmiocie szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji w formie elektronicznej oraz zajęcia warsztatowe w zakresie wykorzystania aplikacji informatycznych.