Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawnokarna ochrona finansowego interesu skarbu państwa – skuteczne odzyskiwanie mienia (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe z Zakresu Prawnokarnej Ochrony Finansowego Interesu Skarbu Państwa – Skuteczne Odzyskiwanie Mienia skierowane są do: absolwentów studiów prawniczych lub administracyjnych którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu bądź planują zajmowanie się tą problematyką w przyszłości.

 

Oferta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom zarówno pracowników urzędów skarbowych którzy ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje zajmują się przeciwdziałaniem naruszeniom interesów finansowych Skarbu Państwa jak i do innych instytucji związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących prawa karnego skarbowego i powiązanych z nim regulacji w szczególności dla funkcjonariuszy Policji, ABW i Straży Granicznej, do absolwentów kierunków związanych z szeroko pojętą sferą finansów Skarbu Państwa.

 

Celem studiów jest wszechstronne przedstawienie problematyki prawnokarnej ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa, ze szczególnym odniesieniem do przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o kontroli skarbowej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.