Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej &Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli absolwentom Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & PR na uporządkowanie materii normatywnej, która w tej dziedzinie prawa jest stosunkowo młodą i dynamicznie rozwijającą się dziedziną. Absolwent studiów ma opanować najważniejsze wiadomości dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej jak również zapoznać się z aktualnymi regulacjami oraz tendencjami rozwoju w interdyscyplinarnej sferze tzw. prawa nowoczesnych technologii.

 

Założeniem jest również przygotowanie absolwenta do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie go z zagadnieniami dotyczącymi wizerunku organizacji i osób publicznych, a także szczegółowymi instrumentami komunikacji na forum publicznym. Powiązanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej ze sferą działań administracyjnych i gospodarczych pozwoli absolwentom na profesjonalne doskonalenie swoich kompetencji w karierze zawodowej.

 

Celem Studiów Podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations jest zapoznanie słuchaczy z szerzej  ujętą problematyką ochrony własności intelektualnej, w tym zagadnieniami dotyczącymi działalności mediów oraz technikami Public Relations.

 

Studia są propozycją dla tych, którzy już mają styczność w swojej pracy zawodowej z zagadnieniami własności intelektualnej, wykonujących zawody prawnicze, pracowników administracji rządowej i samorządowej, specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej jak również osób zainteresowanych specjalizacją we wskazanym zakresie.

 

W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

 

Powiązanie tematyki ochrony praw autorskich z Public Relations jest szczególnie istotne dla osób zamierzających poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie PR aby następnie podjąć pracę na stanowisku związanym z kształtowaniem wizerunku firmy czy osoby publicznej, pracowników administracji publicznej i samorządowej chcących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania wizerunkiem organizacji oraz rozwijać umiejętności niezbędne w komunikacji na forum publicznym, w kontaktach z mediami o opinią publiczną, specjalistów reklamy, marketingu i promocji rzeczników prasowych instytucji, firm, organizacji biznesowych, banków, dziennikarzy, działaczy społecznych, polityków, radnych, zainteresowanych uczestniczeniem w kampaniach wyborczych itp. Szczególnie istotne zagadnienia zawarte w programie studiów dotyczą w dużej mierze przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się działalnością gospodarczą.