Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu specjalisty obsługi celnej.

 

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Specjalista obsługi celnej  jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa celnego, dewizowego przyswojenia wiedzy dotyczącej obrotu towarowego z zagranicą przez wszystkie strony, które zajmują się wymianą towarową w sposób zawodowy, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu agenta celnego.

 

W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna do późniejszego wykonywania zawodu. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. właściwą interpretację obowiązującego prawa (w oparciu o aktualne orzecznictwo) poprawne wypełnianie deklaracji celnych

 

Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są głownie przez praktyków – specjalistów od obrotu celnego oraz  kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką.

 

Absolwent Studiów Podyplomowych Specjalista celny powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania obowiązującego prawa i procedur, umiejętności praktyczne związane z poprawną obsługą formularzy funkcjonujących w obrocie celnym.  Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.